ὑποστατῆς

ὑποστατῆς
ὑπό-στατέω
pres ind act 2nd sg (doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ὑποστάτης — that which stands under masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • υποστάτης — ο / ὑποστάτης, ΝΑ, θηλ. ὑποστάτις, ιδος, και ὑποστάτρια, Α [ὑφίστημι] στήριγμα που τίθεται από κάτω, υποστήριγμα νεοελλ. ναυτ. καθένα από τα ισχυρά σιδερένια ή ξύλινα υποστηρίγματα πάνω στα οποία τοποθετούνται οι σωσίβιες λέμβοι στα πλοία, κν.… …   Dictionary of Greek

  • ὑποστάται — ὑποστάτης that which stands under masc nom/voc pl ὑποστάτᾱͅ , ὑποστάτης that which stands under masc dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑποστατῶν — ὑποστάτης that which stands under masc gen pl ὑποστατός set under masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑποστάτῃ — ὑποστάτης that which stands under masc dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • υπόστατον — τὸ, Α υποστάτης. [ΕΤΥΜΟΛ. Μεταπλασμένος τ. τού ὑποστάτης κατά τα ουδ.] …   Dictionary of Greek

  • ὑποστάτας — ὑποστάτᾱς , ὑποστάτης that which stands under masc acc pl ὑποστάτᾱς , ὑποστάτης that which stands under masc nom sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • сопостат — супостат (сопостат) враг, противник, злодей Ср. Никак уж ворвались к нам в город сопостаты? Ломоносов. Ср. Законы святы, Но исполнители лихие супостаты. Капнист. Ябеда. 1, 1. Добров. Ср. Кто смело просвистал шутливою сатирой, Кто выражается… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • супостат(сопостат) — враг, противник, злодей Ср. Никак уж ворвались к нам в город сопостаты? Ломоносов. Ср. Законы святы, Но исполнители лихие супостаты. Капнист. Ябеда. 1, 1. Добров. Ср. Кто смело просвистал шутливою сатирой, Кто выражается правдивым языком, И… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Супостат — Су(о)постатъ врагъ, противникъ, злодѣй. Ср. Никакъ ужъ ворвались къ намъ въ городъ сопостаты? Ломоносовъ. Ср. Законы святы, Но исполнители лихіе супостаты. Капнистъ. Ябеда. 1, 1. Добровъ. Ср. Кто смѣло просвисталъ шутливою сатирой, Кто выражается …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”